İşyeri Hekimliği


İşyeri Hekimliliği
-İşverene,iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
-İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumluluğunu sağlamak,
-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
-İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
-Kantin, yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
-Yıllık çalışma planı hazırlamak. 
© 2021 Karine Ortak Sağlık Güvenlik Birimi.
Her Hakkı Saklıdır.